ФЕЦ ,,Брезово"

  • Инсталирана мощност: 924 kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 240Wp
    Инвертори: 47 x SMA STP 17000TL-10
    Пуснат в експлоатация: юни 2012 г.
    Местоположение: гр. Брезово

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС