ФЕЦ ,,Дуброво

  • Инсталирана мощност: 950 kWp
    Фотоволтаични панели: Hanwha Q Cells Q.PRO-G3 260 Wp
    Инвертори: SMA STP 20000TLEE-10 Project
    Пуснат в експлоатация: декември 2013 г.
    Местоположение: Дуброво, Македония

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС