ФЕЦ ,,Елшица

  • Инсталирана мощност: 1148 kWp
    Фотоволтаични панели: Q-Cells Q.Base 230 Wp
    Инвертори: 2 x Sunny Central 500CP
    Пуснат в експлоатация: март 2011 г.
    Местоположение: с. Сбор, област Пазарджик

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС