ФЕЦ ,,Маленово 1"

  • Инсталирана мощност: 103kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Base 235Wp
    Инвертори: 6 x SMA STP 17000TL-10
    Пуснат в експлоатация: януари 2012 г.
    Местоположение: с. Маленово, област Ямбол

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС