ФЕЦ ,,Маленово 2"

  • Инсталирана мощност: 79kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Base 235Wp
    Инвертори: 5 x SMA STP 15000TL-10
    Пуснат в експлоатация: януари 2012 г.
    Местоположение: с. Маленово, област Ямбол

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС