ФЕЦ ,,Маленово 3"

  • Инсталирана мощност: 70kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 230Wp
    Инвертори: 6 x SMA SMC 11000TL-10
    Пуснат в експлоатация: юли 2012 г.
    Местоположение: с. Маленово, област Ямбол

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС