ФЕЦ ,,Старо Железаре"

  • Инсталирана мощност: 1,68 MWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 230Wp
    Инвертори: 3 x SMA STP 12000TL-10, 1 x SMA STP 15000TL-10, 79 x SMA STP 17000TL-10
    Пуснат в експлоатация: юни 2012 г.
    Местоположение: с.Старо Железаре, област Пловдив

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС