ФЕЦ ,,Татарево"

  • Инсталирана мощност: 200 kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 235Wp
    Инвертори: 1 x SMA STP 15000TL-10 9 x SMA STP 17000TL-10
    Пуснат в експлоатация: юни 2012 г.
    Местоположение: с. Татарево, област Хасково

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС