ФЕЦ ,,Чобанка

  • Инсталирана мощност: 10,07 MWp
    Фотоволтаични панели: Q-Cells Q.Pro G2 235Wp - 240Wp
    Инвертори: 12 x SMA Sunny Central 630 HE & 2 x Schneider Xantrex GT500
    Пуснат в експлоатация: юни 2012 г.
    Местоположение: гр. Сливен

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС