ФЕЦ AVGOROU

  • Инсталирана мощност: 1,5 MWp
    Фотоволтаични панели: Hanwha Q Cells Q.PRO-G2/G3 245Wp
    Инвертори: SMA STPxx000TLEE-project x 70
    Пуснат в експлоатация: декември 2013 г.
    Местоположение: с. Авгору, община Амохостос, Кипър

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС