ФЕЦ REMUS

  • Инсталирана мощност: 2,16MWp
    Фотоволтаични панели: Hanwha Q Cells Q.Pro-G2/G3 240Wp–255Wp
    Инвертори: 3 x Schneider Electric Xantrex GT 500E inverters
    Пуснат в експлоатация: ноември 2013 г.
    Местоположение: окръг Гюргево, Румъния

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС