• NSGAFOU Шлангов проводник за транспортни средства с Cu/Sn жила и каучукова обвивка за разпределителни уреди и мрежи ниско напрежение до 1000 V; създава сигурност в режим на късо съединение и заземяване.