• OPVC-JZ Гъвкав контролен кабел с поливинилхлоридна изолация и обвивка за работно напрежение 0.6/1 kV за монтаж във вериги за управление, сигнализация и контрол, в машини и съоръжения, производствени линии и инсталации, климатични и въздухообменни съоръжения.

  • OPVC-JZ-YCY Гъвкав контролен кабел с поливинилхлоридна изолация и обвивка, с екран от калайдисана медна оплетка и външна обвивка, за монтаж в силови вериги, вериги за управление, сигнализация и контрол, в машини и съоръжения.

  • OPVC-JZ-YSY Гъвкав контролен кабел с поливинилхлоридна изолация и обвивка, с екран от калайдисана медна оплетка и външна обвивка, за монтаж в силови вериги, вериги за управление, сигнализация и контрол, в машини и съоръжения.