• BETA уреди за защита и контрол BETA устройствата покриват всички аспекти, касаещи сигурността на една електрическа верига - предпазители, миниатюрни автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити, защити от пренапрежения и аксесоари. Пълен набор от устройства за управление, комутация, сигнализация и мониторинг.