• BETA защита BETA защита предлага широк диапазон от нисковолтови предпазители за защита на линии и полупроводникови апарати. Миниатюрни автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити и защити от пренапрежение - всичко което ви е необходимо за защита на вашите системи и оборудване.