• SITRANS P Измерване на налягане Измерителните преобразователи SITRANS P служат за измерване на относително, диференциално и абсолютно налягане. SITRANS P съществува в стандартно изпълнение (изход 4..20 mA ), Smart (с използване на HART протокол), и с включване на PROFIBUS-PA.

  • SITRANS T Измерване на температура Съществуват четири типа термопреобразуватели:SITRANS TW(за монтаж на шина),SITRANS TK (за вграждане в главата на термосензора), SITRANS TK-H(за вграждане в главата на термосензора НART), SITRANS T3K(за вграждане в главата на термосензора).

  • SITRANS F Измерване на поток Фамилията разходомери SITRANS F включва в себе си: ултразвукови SITRANS F US, магнито-индукционни SITRANS FM, механично- ротационни SITRANS FR, и ротометри SITRANS FVA.

  • SITRANS L Измерване на ниво Предлагат се четири вида нивомери според способа на измерване: радарни, ултразвукови, капацитивни и хидростатични. Разделени са на две групи: контактни и безконтактни.

  • SIPART DR Процесни контролери Регулаторите от фамилията SIPART DR се явяват цифрови едно-(SIPART DR19, SIPART DR21), дву-(SIPART DR22) и четириконтурни(SIPART DR24) ПИД-регулатори.

  • SIREC Процесни регистратори SIREC DS/DM/DH – регистратори с универсални входове (mV, V, mA термосъпротивления и термодвойки) и възможност за разширение с цифрови входове/изходи и аналогови изходи.