•   Catalogue LOGO! 8 2018 EN   Logo! 8 Brochure   Logo! 6 Brochure   Catalogue Logo! 6 and 8
  • LOGO! 8 Базови устройства Най-новото поколение Logo! модули идва с вграден Ethernet интерфейс при ширина на корпуса като на Logo! 6; Има интегриран Web-сървър във всички базови устройства. Вграденият дисплей вече изобразява 6 реда с по 16 символа и може да свети в три различни цвята - бял, оранжев и червен; Предлага се и нов външен текстов дисплей - TDE, разполагащ с 2 Ethernet порта и екран с 6 реда по 20 символа, светещ в същите 3 цвята, като базовите устройства.

  • LOGO! 6 Базови устройства LOGO! версия 6 (0BA6) предлага програмна памет с 200 функционални блока. Ефективната работа се допълва повече от факта, че функционалните модули също са оптимизирани. Броят на цифровите входове, които могат да бъдат използвани за аналогови функции е удвоен до четири и четири входа могат да бъдат използвани като бързи броячи с честота до 5 kHz. LOGO! 6 предлага максимална прозрачност на практика: до 50 четири редови текстови съобщения с до 32 символа на ред показват всички свързани с машината параметри. Добре замислените опции като „бягащ" текст, бар граф или превключващи параметри правят крачка напред. Допълнителни приложения са възможни благодарение на новите функционални блокове за аритметични функции и широчинно-импулсна модулация. Не трябва да се забравя и опцията Teleservice, благодарение на която разходите по поддръжка намаляват и позволяват дистанционен контрол и диагностика на системата. Вече е възможно да се свърже допълнителен дисплей към новото LOGO! Това е перфектно съчетано с изискванията на логическите модули. Не е необходим допълнителен комуникационен модул. Най-хубавото е, че конфигурирането става от същите функционални блокове, както и за вградения дисплей. Потребителят може сам да реши къде да излезе съобщението на външен или на вграден дисплей, или и на двата. Например, съобщенията свързани с процеса се извеждат на текстовия дисплей, тези със сервизна информация само на модула в контролното табло. Подсвета и на двата дисплея може да се включва от програмата само когато е необходимо, но осигурява и продължителна работа, когато е необходимо.

  • LOGO! Разширителни модули и аксесоари Разширителни модули за свързване с LOGO!. Цифрови и аналогови входове и изходи, комуникационни модули и аксесоари.

  • LOGO! POWER Миниатюрни захранващи блокове с дизайна на Logo!, с изходно напрежение 24V DC до 4A, налични са варианти и с 5, 12 и 15V DC