•   S7-200 Brochure
  • S7-200 CPU Модули Микро PLC предлага максимум автоматизация на минимална цена. Изключително прост монтаж, програмиране и експлоатация.Мощни комуникационни опции (PPI, PROFIBUS DP, AS-Интерфейс)

  • S7-200 Разширителни модули Цифрови входове/изходи за допълване на вградените в CPU. Аналогови входове/изходи с изключително късо време за преобразуване. Функционални модули за прости позициониращи задачи. Комуникационни модули.

  • S7-200 Софтуер и аксесоари STEP 7- Micro/Win, WinCC flexible micro, S7-200 PC Access - функции за всички фази на проекта за автоматизация - от конфигуриране на системата до визуализация и архивиране.