•   S7-300 Catalogue 2017 EN
  • S7-300 CPU Модули В зависимост от степента на сложност могат да бъдат използвани централни процесорни модули отличаващи се по производителност, обем памет, наличие или не на вградени входове – изходи и специални функции, количество и вид на комуникационните интерфейси.

  • S7-300 Разширителни модули Сигнални модули (SM), предназначени за вход – изход на цифрови и аналогови сигнали с различни електрически и времеви параметри. Функционални модули (FM) решаващи самостоятелно задачи по позициониране, регулиране и обработка на сигнали. (CP) комуникационни процесори и (IM) интерфейсни модули.

  • S7-300 Захранващи блокове Стабилизирани захранвания в S7-300 дизайн. Предлаганите модели осигуряват номинален изходен ток от 2, 5 или 10А.

  • S7-300 Софтуер и аксесоари Базови инструментални средства за програмиране на системи за автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC. Без наличието на тези софтуерни продукти програмирането на SIMATIC е невъзможно.