•   SITOP Catalogue 2017 EN
  • SITOP Compact Компактни захранващи усройства за малки контролни табла. Висока ефективност, добра цена.

  • SITOP Smart SITOP smart е оптималното захранване за много 24V приложения. А новите SITOP PSU100S 7A и 14A сега предлагат 12V изходно напрежение. Дали 1-фазни или 3-фазни: Те предлагат компактни размери, сериозна производителност, и приемлива цена. Въпреки техните компактни размери те предлагат забележителна устойчивост на претоварвания. Благодарение на възможността им да издържат 1.5 номиналният ток за 5 секунди, без проблеми могат да бъдат превключвани големи товари. А с продължителната мощност от 120% до 45 градуса C, тези устройства са измежду най-надеждните от своя вид.

  • SITOP Modular SITOP modular покрива най-високите функционални изисквания, например употреба в сложни машини и съоръжения. Широкият обхват на входящото напрежение позволява свързване към почти всяка електрическа инсталация по света и осигурява висока степен на сигурност дори при силни колебания на напрежението. Усилената мощност осигурява до три пъти номиналния ток за кратко време. Иновативните SITOP PSU100M 20A с 1-фазно захранване и SITOP PSU300M 20 and 40A 3-фазно са сред най-компактните устройства в своя клас. Иновациите включват сигнален контакт за "24V ОК", разширен входен диапазон, висока ефективност от 93%, и издържане на 1.5 пъти номиналния ток за 5 секунди.

  • SITOP Add-ons и SITOP DC UPS - Допълнителни модули и UPS модули с батерии Повече безопасност и сигурност с допълнителните модули. Сигнални модули. Буферни модули. UPS модули. Модули батерия.