• Разединители 3KA, 3KE Товаровите разединители без предпазители 3КА и 3КЕ са предназначени за включване, пропускане и изключване на ток със зададената стойност. В случай на късо съединение, резединителят е длъжен да издържи определения ток на късо съединение за определено време.

  • Разединители 3LD Разединителите 3LD се използват за превключване на основни и помощни вериги, индукционни мотори и други товари до 45 KW. Предлагат се от 16 A до 125 A. Версии с и без удължител.

  • Разединители с предпазители 3NP Хоризанталните разединители с предпазители представляват апарати за периодична ръчна комутация с видимо разделяне на електрическата верига.

  • Разединители с предпазители 3NJ4, 3NJ5 1-полюсни и 3-полюсни вертикални разединители с предпазители 3NJ41 и 3NJ56 се използват в разпределителни устройства за ниско напрежение, мрежови и трансформаторни подстанции.