• Моторни прекъсвачи 3RV10, 3RV20 и 3RV11, 3RV21 Моторните защити типоразмер S00,S0,S2 и S3 осигуряват защита от късо съединение и претоварване на трифазни асинхронни двигатели.

  • Моторни прекъсвачи 3RV13 Моторните защити 3RV13 с типоразмери S0, S2 и S3 осигуряват защита от късо съединение. Използват се в стартени комбинации заедно с контактор и термично реле.

  • Трансформаторни защити 3RV14 Защитите 3RV14 се предлагат в типоразмери S0 и S2. Оборудвани са с електронен изключвател, фабрично настроен на 20 пъти номиналния ток.

  • Аксесоари за 3RV С цел постигане на максимална гъвкавост, към защитите 3RV могат да бъдат добавени различни спомагателни блокове като помощни и сигнални контакти, напреженови изключватели и много други.