•   3RF General data
  • Полупроводникови релета (без радиатор) Полупроводниковите релета SIRIUS 3RF2 са подходящи за монтаж върху повърхности, които да послужат за охлаждане на самото реле. Монтажът е бърз и лесен, посредством само два винта. Специалната технология на силовите полупроводници осигурява отличен термален контакт с охлаждащата повърхност. В зависимост от типа на охладителя, тока достига до 88А при резистивни товари. Релетата се предлагат в три различни варианта: 3RF21 монофазно реле с ширина 22.5 mm; 3RF20 монофазно реле с ширина 45 mm; 3RF22 трифазно реле с ширина 45 mm. Релетата 3RF21 и 3RF22 могат да бъдат разширявани с различни функционални модули, за да се адаптират към отделните приложения.

  • Полупроводникови контактори (с радиатор) Контакторите се състоят от полупроводниково реле плюс оптимизиран радиатор и затова са "готови за употреба". В зависимост от модела, може да се комутира ток до 88А. С тяхната изолирана монтажна основа, те лесно могат да бъдат прикрепени за стандартна DIN-шина или да се монтират на плоча посредством винтове. Тази изолация позволява да се използват във вериги с понижено напрежение при системи за сградна автоматизация. За други приложения, като например за лична безопасност, радиатора може да бъде заземен. Полупроводниковите контактори се предлагат в два варианта: 3RF23 - монофазни и 3RF24 - трифазни. 3RF23 могат да бъдат разширени с различни функционални модули, за да се адаптират към отделните приложения.

  • Функционални модули Голямото разнообразие от приложения изисква разширен обхват на функционалност. С предлаганите функционални модули тези изисквания могат да бъдат покрити наистина лесно. Модулите се монтират просто чрез щракване на съответното място и необходимите връзки с полупроводниковото реле или контактор са готови. Предлагат се следните функционални модули: Converter (за монофазни и трифазни модели), Load monitoring, Heating current monitoring, Power controllers, Power regulators.