• Релета за време 3RP Електронните релета за време се използват във всички процеси на комутация, управление, пуск-защита и схеми за регулиране с време задръжка.

  • Релета за мониторинг 3UG4 Релета за контрол на фази, напрежения, ток и cos?.

  • Релета за температурен мониторинг 3RS 3RS10 реле за контрол на температура за PT100/1000/KTY 83/84 и NTC, а също така 3RS11 за термодвойки тип J, K, N, T, E, R, S, B

  • Термисторни моторни защити 3RN С апаратите за термисторна защита, двигателите се защитават с позистори (термистори с положителен температурен коефициент), вградени в намотките на двигателя.

  • Релета за бeзопасност 3ТК Релетата за безопасност се използват, когато има високи изисквания за надеждно спиране на процеса при опасни и аварийни ситуации.

  • Интерфейсни преобразуватели 3RS17 Служат за галванично разделяне и преобразуване на различни аналогови величини - ток, напрежение, честота.