• Звънци SO и зумери RO Използват се за звукова сигнализация в жилищни и промишлени сгради.

  • Светлинни индикатори iIL, серия Acti9 Използват се за светлинна индикация за наличие на напрежение. Монтират се на DIN-шина.

  • Амперметри AMP до 2000А Използват се за измерване на ток до 2000 А, преминаващ през електрическата верига. Възможност за монтаж на шина и лицев панел. Съответстват на стандарт IEC 51 и IEC 414.

  • Волтметри VLT до 500V Волтметри VLT за измерване на напрежение до 500V в електрическата верига. Възможност за монтаж на шина и лицев панел.Съответстват на стандарт IEC 51 и IEC 414.

  • Токови трансформатори ТI от 40 до 6000А Токови трансформатори ТТ с преводно отношение от 40 до 6000/5А, за измервателни уствойства(ампермери, електромери) , устройства контролиращи включването и изключването на консуматори, контролни релета и др.