• Автоматични прекъсвачи до 125А Автоматични прекъсвачи до 125А E60N, C60N/H/L, C120N/H, NG125N/H/L и C32H DC. Намират широко приложение в жилищните и обществени сгради, и в промишлеността.

  • Дефектнотокови защити Осигуряват цялостна защита от претоварване, токове на утечка и късо съединение. Принцип на действие: откриване на тока на утечка, измерване на този ток и автоматично изключване на повредената верига.
      Избор на ДТЗ

  • Катодни отводители Осигуряват защитата на скъпоструващата апаратура от пренапрежения, генерирани в електрическите мрежи, като последствие от мълнии. Монтират се на входа на инсталацията и отвеждат импулсите към земята.