• Таймери MIN, MINs, MINt, MINp Използват се за автоматично изключване на осветлението, вентилацията или друга система, след зададено от потребителя време. Идеални са за използване като стълбищни автомати, благодарение на възможността им към тях да се свържат контролни бутони.

  • Програмируеми времерелета IH, IHP Програмируемите времерелета управляват отварянето и затварянето на една или повече отделни вериги посредством програмна операция, предварително зададена от потребителя. Използват се за точно и автоматично програмиране на операциите за отопление, осветление, вентилация, управление на достъп в сгради, звънци, ролетни щори, и т.н.

  • Времезакъснителни релета iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL и iRTMF Използват се за подаване на напрежение към товар, след определено времезакъснение. Намират приложение в обществени и идустриални сгради за решаване на прости автоматизационни задачи: управление на вентилация, отопление, щори, ескалатори, помпи, осветление и т.н.

  • Инсталационни контактори iCT, серия Acti9 Използват се за дистанционно управление на товари в променливотокови вериги (осветление, отопление, вентилация, щори и т.н.). Могат да бъдат без и с ръчно управление.

  • Импулсни релета iTL, серия Acti9 Използват се за управление посредством лихт-бутони на вериги за осветление, състоящи се от лампи с нажежаема спирала, халогенни лапми, флуоресцентни лампи и т.н.

  • Товарови прекъсвачи iSW, серия Acti9 Изпозват се за отваряне и затваряне на вериги под товар.

  • Линейни превключватели iSSW, серия Acti9 Използват се за ръчно управление на електрически вериги.

  • Бутони iPB, серия Acti9 Използват се за импулсен тип управление. Гамата включва единичен, двоен и единичен + индикаторна светлина бутони, с различни комбинации от отворени и/или затворени контакти.

  • Детектори на движение и присъствие Argus Осигуряват автоматично включване на осветлението при засичане на движение / присъствие, автоматично изключване след последното засечено движение в съответствие със зададеното закъснение.