• Контролери Varlogic Контролери Varlogic за фактора на мощността измерват непрекъснато реактивната мощност на инсталацията и управляват включването и изключването на кондензаторни групи с цел поддържане на необходимия фактор на мощността.

  • Кондензаторни контактори LC1-D-K Контактори, разработени специално за включване и изключване на кондензатори. Комплектовани са със система от контакти и токоограничаващи резистори.