• Разединители със стопяеми предпазители Изолират веригата, свързана след тях посредством видимо разделяне и широко отворени контакти. Съдържат стопяеми предпазители, предназначени да защитават инсталацията срещу къси съединения.

  • Предпазители Стопяеми предпазители за защита на оборудването от върхови токове.