Modicon ТМ3 Разширителни модули


Наш No. Каталожен No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
402510090013 TMC2AI2 Разширителна карта 2AI, 12bit, 0-10V, 0/4-20mA /Modicon M221 бр. 30.030 Запитай
402510090014 TMC2AQ2V Разширителна карта 2AO, 12bit, 0-10V /Modicon M221 бр. 104.320 Запитай
402510090015 TMC2AQ2C Разширителна карта 2AO, 12bit, 4-20mA /Modicon M221 бр. 104.320 Запитай
402510090016 TMC2TI2 Разширителна карта 2TI, 12bit, термодвойки, PT100/1000 /Modicon M221 бр. 104.320 Запитай
402510090017 TMC2SL1 Разширителна карта за серийна връзка /Modicon M221 бр. 104.320 Запитай
402510090047 TM3DI8 Разширителен модул 8DI 24VDC винтови клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 144.590 Запитай
402510090048 TM3DI8G Разширителен модул 8DI 24VDC пружинни клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 144.590 Запитай
402510090049 TM3DI8A Разширителен модул 8DI 120VAC винтови клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 144.590 Запитай
402510090050 TM3DI16 Разширителен модул 16DI 24VDC винтови клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 206.580 Запитай
402510090051 TM3DI16G Разширителен модул 16DI 24VDC пружинни клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 206.580 Запитай
402510090052 TM3DI16K Разширителен модул 16DI 24VDC HE10 конектор /Modicon M221, M241, M251 бр. 206.580 Запитай
402510090053 TM3DI32K Разширителен модул 32DI 24VDC HE10 конектор /Modicon M221, M241, M251 бр. 289.190 Запитай
402510090054 TM3DQ8R Разширителен модул 8DО R 2A винтови клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 166.880 Запитай
402510090055 TM3DQ8RG Разширителен модул 8DО R 2A пружинни клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 166.880 Запитай
402510090056 TM3DQ8T Разширителен модул 8DО TR.PNP винтови клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 146.010 Запитай
402510090057 TM3DQ8TG Разширителен модул 8DО TR.PNP пружинни клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 146.010 Запитай
402510090058 TM3DQ8U Разширителен модул 8DО TR.NPN винтови клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 146.010 Запитай
402510090059 TM3DQ8UG Разширителен модул 8DО TR.NPN пружинни клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 146.010 Запитай
402510090060 TM3DQ16R Разширителен модул 16DО R 2A винтови клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 227.220 Запитай
402510090061 TM3DQ16RG Разширителен модул 16DО R 2A пружинни клеми /Modicon M221, M241, M251 бр. 227.220 Запитай

1 «« 2 «« 3   Next