Zelio Logic

Подробна информация

pdf Catalogue EN

pdf Каталог БГ

  • Програмируем модул Zelio Logic за използване в малки автоматизирани системи до 20вх./изх. в индустриална или сградна автоматизация. Представлява конкурентна алтернатива на релейно-контакторната логика и целевите платки.

 

Наш No. Каталожен No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
402505040001 SR1CBL01 PC Кабел 1.80 м бр. Обади се Запитай
402505040002 SR1CBL03 SUB-D 9-pin PC Кабел 1.80 м бр. 56.350 Запитай
402505040003 SR2A101BD Zelio Logic 10 I-O 24 VDC бр. 195.110 Запитай
402505040004 SR2A101FU Zelio Logic 10 I-O 100-240 VAC бр. 195.110 Запитай
402505040005 SR2A201BD Zelio Logic 20 I-O 24 VDC бр. 305.340 Запитай
402505040006 SR2A201FU Zelio Logic 20 I-O 100-240 VAC бр. 305.340 Запитай
402505040007 SR2B121B Zelio Logic 12 I-O 24 VAC бр. 225.140 Запитай
402505040008 SR2B121BD Zelio Logic 12 I-O 24 VDC бр. 225.140 Запитай
402505040009 SR2B121FU Zelio Logic 12 I-O 100-240 VAC бр. 225.140 Запитай
402505040010 SR2B121JD Zelio Logic 12 I-O 12 VDC бр. 225.140 Запитай
402505040011 SR2B122BD Zelio Logic 12 I-O 24 VDC бр. 225.140 Запитай
402505040012 SR2B201B Zelio Logic 20 I-O 24 VAC бр. 332.120 Запитай
402505040013 SR2B201BD Zelio Logic 20 I-O 24 VDC бр. 332.120 Запитай
402505040014 SR2B201FU Zelio Logic 20 I-O 100 240 VAC бр. 332.120 Запитай
402505040015 SR2B201JD Zelio Logic 20 I-O 12 VDC бр. 332.120 Запитай
402505040016 SR2B202BD Zelio Logic 20 I-O ST 24 VDC бр. 332.120 Запитай
402505040017 SR2BTC01 Bluetooth интерфейс за PC/Zelio Logic бр. Обади се Запитай
402505040018 SR2CBL01 PC Кабел 1.80 м бр. 110.190 Запитай
402505040019 SR2CBL06 USB адаптор за трансфер бр. 110.190 Запитай
402505040020 SR2CBL07 Модем интерфейсен кабел за Zelio Logiс бр. 111.330 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4   Next