• PLC - Analyzer pro 6 Софтуер за анализ на логиката и запис на данните на PLC. Лесно се събират данните и се прави оценка на вътрешните сигнали – входове, изходи, маркери и т.н. PLC-ANALYZER pro 6 поддържа работа със следните контролери SIMATIC S7, C7, M7, S5 Sinumerik VIPA S7 SAIA xx7 Festo BOSCH PILZ Allen-Bradley Schneider GE Fanuc OMRON Mitsubishi

  • PROFIBUS Тестер V5 Тестер осигуряващ непосредствен преглед на състоянието на сигналите в линията, който позволява бързо откриване на неизправностите в PROFIBUS мрежите. Повечето мрежи по спецификация RS485 използват в качеството на физическа среда усукана двойка. Много често при възникване на грешки се търси причината в управляващата програма. Опитът показва че, неправилното проектиране и параметриране на мрежата могат да бъдат причина за повечето реални проблеми.

  • BLACKBOX 3 Ултракомпактен компютър за дългосрочно записване на сигналите от PLC и архивиране на данните. Осигурява отдалечена поддръжка чрез PLC-ANALYZER pro 6. Благодарение на малките си размери системата лесно може да се интегрира в управляващото табло. BLACKBOX може продължително да записва и архивира процесните данни за дълъг период от време.