• Дефектнотокови защити Ex9CL, клас AC и клас А Модулните дефектнотокови защити Ex9CL-H и Ex9CL-N се предлагат в 2 и 4- полюсно изпълнение. Технологията е основана на класическия принцип на постоянния магнит и електромагнитна котва, обезпечавайки пълна независимост на защитните функции от захранващото напрежение . Съответстват на изискванията на стандарт IEC/EN 61008-1. Серия дефектнотокови защити Ex9CL-H е с устойчивост на късо съединение 10 кА. Основен тип AC и A и номинален ток от 25 до 63 A; изпълнение S и S+A до 100 A. Номиналните стойности на токовете на утечка са 30, 100 и 300 мА. Серия дефектнотокови защити Ex9CL-N е с устойчивост на късо съединение 6 кА. Основен тип AC. Предлагат се в 2 и 4-полюсно изпълнение, с номинален ток на утечка 30 или 300 мА.

  • Комбинирани ДТЗ Ex9CBL Дефектнотокови защити, комбинирани с автоматичен прекъсвач в общ корпус, с изключвателна способност 10 кА за серия Ex9CBL-H и 6 кА за серия Ex9CBL-N. Устройствата съответстват на стандарт IEC / EN 61009. Предназначени са за битово и промишлено приложение. Осигуряват 50% икономия на монтажно място. Серия Ex9CBL-H се предлага с номинален ток от 6 до 40 A, и криви на изключване B и C. С номинален ток на утечка 30 мА, типове AC и A. С изключвателната си способност от 10 кА са предназначени за всякакви приложения. Серия Ex9CBL-N се предлага с номинален ток от 6 до 40 A, и криви на изключване B и C. С номинален ток на утечка 30 мА, типове AC и A. Предназначени са предимно за битови приложения.

  • ДТЗ Блок Ex9LE Допълнителните модули RCD Ex9LE са предназначени за комбинации с автоматични прекъсвачи Ex9BH и Ex9BN, обезпечавайки изискванията на стандарт IEC / EN 61009. Налични са версии за всички видове Ex9BH и Ex9BN, позволявайки да се създадат различни комбинации от апарати с интегрирана функционалност. В сравнение с магнитната концепция тази нова електронна технология дава преимущество изразявайки се в по точната оценка на остатъчните токове и увеличва експлотационната надеждност на устройствата. Електронната версия няма проблем с намагнитването, както е при типичните магнитни устройства , за откриване и отстраняването на което се препоръчва регулярно тестване. За модулите Ex9LE регулярнит тест е необходим само за формалното изпълнение на стандарта и други задължителни документи ; препоръчван срок на проверка - една година. Устройствата са предназначени за работа в целия диапазон номинални токове на автоматичните прекъсвачи към които са присъединени , т.е. максимално до 63 A. Номиналният ток на утечка може да бъде избран между 10, 30, 100 или 300 мА. Условната устойчивост към късо съединение се определя от изключвателната способност на прекъсвача, т.е. 10 кА за комбинация Ex9LE с Ex9BH и 6 кА за Ex9LE с Ex9BN.