• Товарови прекъсвачи Ex9I125 Товаровите прекъсвачи от серията Ex9I125 са предназначени за широко приложение, но основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването. Предлагат се от 1 до 4 полюсно изпълнение. Категорията на приложение AC-22A позволява да се използват и в промишлени приложения изискващи честа комутация. Снабдени са с блокировка в изключено положение.

  • Едномодулни товарови прекъсвачи Ex9I40 Товаровите прекъсвачи от серията EX9I40 са предназначени за широко приложение, но основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването. Предлагат се от 1 до 4 полюсно изпълнение до 40 А. Ширината на устройството винаги съответства само на един модул. Това преимущество позволява да се използват на места където е от значение спестяването на монтажно място. Категорията на приложение AC-22A позволява да се използват и в промишлени приложения изискващи честа комутация. Снабдени са с блокировка в изключено положение.