• Aвтоматични прекъсвачи Защитават от претоварване и къси съединения. Намират широко приложение в жилищните и обществени сгради, и в промишлеността

  • Дефектнотокови защити Осигуряват защита на хора от токов удар, в следствие на допир до тоководещи части под напрежение и защита на инсталации срещу риск от пожар.

  • Товарови прекъсвачи Използват се за ръчно включване и изключване на вериги и товари.

  • Катодни отводители Ex9UE Катодните отводители Ex9UE са проектирани да осигуряват защита срещу преходни пренапрежения, причинени от бързи превключвания и непреки удари на мълнии (остатъчни ефекти).

  • Модулни контактори Ex9CH Модулните контактори от серията Ex9CH са универсални устройства, предназначени за използване в сградни инсталации и системи. Позволяват изпълнението на контролни функции като превключване на осветителни, вентилационни, отоплителни системи и т.н. Предлагат се с номинални токове 20, 25, 40 и 63А. Оперативното напрежение може да бъде 24V, 230V или 240V 50/60Hz, а броят на полюсите им – 2 или 4, в различни конфигурации на контактите – 2NO, 2NC, 4NO, 1NO+1NC, 2NO+2NC.