Сигнални контролни лампи Ex9IL

Подробна информация

pdf Catalogue Ex9IL EN

  • Сигналните лампи серия Ex9IL се използват в различни пултове за управление, операционни панели или контролни части на машини, системи за сигурност както и за контролни функции в електроразпределителни табла, където е необходимо да се отразява актуалния статус на веригата.

 

Наш No. Каталожен No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
401045150401 105413 Ex9IL 1R w Сигнална лампа с плоска глава, бяла, 6V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150402 105414 Ex9IL 1R g Сигнална лампа с плоска глава, зелена, 6V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150403 105415 Ex9IL 1R r Сигнална лампа с плоска глава, червена, 6V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150404 105416 Ex9IL 1R y Сигнална лампа с плоска глава, жълта, 6V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150405 105417 Ex9IL 1R b Сигнална лампа с плоска глава, синя, 6V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150406 105418 Ex9IL 1R w Сигнална лампа с плоска глава, бяла, 12V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150407 105419 Ex9IL 1R g Сигнална лампа с плоска глава, зелена, 12V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150408 105420 Ex9IL 1R r Сигнална лампа с плоска глава, червена, 12V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150409 105421 Ex9IL 1R y Сигнална лампа с плоска глава, жълта, 12V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150410 105422 Ex9IL 1R b Сигнална лампа с плоска глава, синя, 12V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150411 105423 Ex9IL 1R w Сигнална лампа с плоска глава, бяла, 24V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150412 105424 Ex9IL 1R g Сигнална лампа с плоска глава, зелена, 24V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150413 105425 Ex9IL 1R r Сигнална лампа с плоска глава, червена, 24V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150414 105426 Ex9IL 1R y Сигнална лампа с плоска глава, жълта, 24V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150415 105427 Ex9IL 1R b Сигнална лампа с плоска глава, синя, 24V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150416 105428 Ex9IL 1R w Сигнална лампа с плоска глава, бяла, 36V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150417 105429 Ex9IL 1R g Сигнална лампа с плоска глава, зелена, 36V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150418 105430 Ex9IL 1R r Сигнална лампа с плоска глава, червена, 36V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150419 105431 Ex9IL 1R y Сигнална лампа с плоска глава, жълта, 36V AC/DC бр. 8.450 Запитай
401045150420 105432 Ex9IL 1R b Сигнална лампа с плоска глава, синя, 36V AC/DC бр. 8.450 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4   Next