• Елементи за управление и сигнализация Ex9P1 Бутони и сигнални лампи серия Ex9P1 се използват в пултове за управление, на машини, както и за контролни функции в електроразпределителни табла. Те са компактни, съставени от различни части - операционна глава, основа, контакт и прозрачна светлинна част. Тези части се комбинират свободно, така че се получат бутони с различна функционалност.

  • Сигнални контролни лампи Ex9IL Сигналните лампи серия Ex9IL се използват в различни пултове за управление, операционни панели или контролни части на машини, системи за сигурност както и за контролни функции в електроразпределителни табла, където е необходимо да се отразява актуалния статус на веригата.

  • Зумери Ex9PB Зумерите Ex9PB са подходящи предимно за индустриални приложения, системи за сигурност и други приложения, в които е необходимо да се сигнализира със звук дадено събитие, настъпило по веригата.