Контактори Ex9C

  • Контакторите от серия Ex9C са предназначени за промишлено приложение. Те съответстват на стандарта IEC / EN 60947-4-1. Контакторите се предлагат в четири типоразмера. Типоразмер 18 покрива 9, 12 и 18 A в режим AC-3. Типоразмер 38 покрива 25, 32 и 38 A. Типоразмер 65 покрива 40, 50 и 65А. Типоразмер 100 за контактори с номинален ток 80 и 100 A. Типоразмер 185 за контактори с номинален ток 115, 150 и 185 A. Типоразмер 300 за контактори с номинален ток 225, 265 и 300 A. Типоразмер 500 за контактори с номинален ток 400 и 500 A. По този начин се покрива област на приложение с електродвигатели до 250 kW. Контакторите работят на напрежения до 690 V AC. Оперативното напрежение на бобините варира в диапазон от 24 до 415 V AC. Контакторите са трифазни, с вградени помощни контакти 1НО+1НЗ или 2НО+2НЗ. Контакторите от серия Ex 9C могат да бъдат оборудвани с един челен помощен блок контакти (включващ два или четири контакта) и по един страничен помощен контакт от двете страни. Допълнително могат да се комбинират с термични защити тип Ex9R


Наш No. Каталожен No. Описание Номинален ток в AC-3, А Напрежение на бобината, V Мярка Базова цена
лв. без ДДС
401005170001 101100 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 415V AC 1НО+1НЗ 9 415 бр. 17.130 Запитай
401005170002 101101 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 400V AC 1НО+1НЗ 9 400 бр. 17.130 Запитай
401005170003 101102 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 380V AC 1НО+1НЗ 9 380 бр. 17.130 Запитай
401005170004 101103 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 240V AC 1НО+1НЗ 9 240 бр. 17.130 Запитай
401005170005 101104 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 230V AC 1НО+1НЗ 9 230 бр. 17.130 Запитай
401005170006 101105 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 220V AC 1НО+1НЗ 9 220 бр. 17.130 Запитай
401005170007 101106 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 127V AC 1НО+1НЗ 9 127 бр. 17.130 Запитай
401005170008 101107 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 110V AC 1НО+1НЗ 9 110 бр. 17.130 Запитай
401005170009 101108 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 48V AC 1НО+1НЗ 9 48 бр. 17.130 Запитай
401005170010 101109 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 42V AC 1НО+1НЗ 9 42 бр. 17.130 Запитай
401005170011 101110 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 36V AC 1НО+1НЗ 9 36 бр. 17.130 Запитай
401005170012 101111 Ex9C0911 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 24V AC 1НО+1НЗ 9 24 бр. 17.130 Запитай
401005170013 101112 Ex9C0922 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 415V AC 2НО+2НЗ 9 415 бр. 22.840 Запитай
401005170014 101113 Ex9C0922 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 400V AC 2НО+2НЗ 9 400 бр. 22.840 Запитай
401005170015 101114 Ex9C0922 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 380V AC 2НО+2НЗ 9 380 бр. 22.840 Запитай
401005170016 101115 Ex9C0922 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 240V AC 2НО+2НЗ 9 240 бр. 22.840 Запитай
401005170017 101116 Ex9C0922 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 230V AC 2НО+2НЗ 9 230 бр. 22.840 Запитай
401005170018 101117 Ex9C0922 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 220V AC 2НО+2НЗ 9 220 бр. 22.840 Запитай
401005170019 101118 Ex9C0922 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 127V AC 2НО+2НЗ 9 127 бр. 22.840 Запитай
401005170020 101119 Ex9C0922 Контактор 3P 9A 4kW/400V AC-3 110V AC 2НО+2НЗ 9 110 бр. 22.840 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4 «« 5 «« 6 «« 7 «« 8 «« 9 «« 10 «« 11 «« 12 «« 13 «« 14 «« 15 «« 16 «« 17   Next