Термични защити Ex9R

Подробна информация

pdf Catalogue Ex9R

pdf Technical data Ex9R

  • Термичните релета за защита от претоварване Ex9R са предназначени основно за защита на електро двигатели. Могат бъдат монтирани самостоятелно или в комбинация с Ex9CS миниатюрни контактори, или контактори Ex9C115-500. Типоразмер 12 се комбинира с миниатюрни контактори Ex9CS, размер 38 e за контактори Ex9C, типоразмер 18 и 38 Термичните релета типоразмер Ex9R185 са проектирани да съвпаднат с контактори типоразмер 185. Версия Ex9R500 на релетата може да се монтира на контактори типоразмер 300, а също и на типоразмер 500.


Наш No. Каталожен No. Описание Диапазон на тока, А За тип контактор Мярка Базова цена
лв. без ДДС
000000000 106327 Ex9R185 Термична защита 110-150А / Ex9C115-Ex9C186 110-150 Ex9C115-Ex9C185 pcs. Обади се Запитай
000000000 106328 Ex9R185 Термична защита 140-185А / Ex9C115-Ex9C187 140-185 Ex9C115- Ex9C185 pcs. Обади се Запитай
000000000 106326 Ex9R185 Термична защита 80-115А / Ex9C115-Ex9C185 80-115 Ex9C115-Ex9C185 pcs. Обади се Запитай
000000000 106329 Ex9R500 Термична защита 160-225А /Ex9C225-Ex9C500 160-225 Ex9C225- Ex9C500 pcs. Обади се Запитай
000000000 106330 Ex9R500 Термична защита 210-300А /Ex9C225-Ex9C501 210-300 Ex9C225-Ex9C500 pcs. Обади се Запитай
000000000 106331 Ex9R500 Термична защита 280-400А /Ex9C225-Ex9C502 280-400 Ex9C225-Ex9C500 pcs. Обади се Запитай
000000000 106332 Ex9R500 Термична защита 380-500А /Ex9C225-Ex9C503 380-500 Ex9C225-Ex9C500 pcs. Обади се Запитай
401015070001 101359 Ex9R12 Термична защита 0,1-0,16A /Ex9CS 0,1-0,16 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070002 101360 Ex9R12 Термична защита 0,16-0,25A /Ex9CS 0,16-0,25 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070003 101361 Ex9R12 Термична защита 0,25-0,4A /Ex9CS 0,25-0,4 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070004 101362 Ex9R12 Термична защита 0,4-0,63A /Ex9CS 0,4-0,63 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070005 101363 Ex9R12 Термична защита 0,63-1A /Ex9CS 0,63-1 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070006 101364 Ex9R12 Термична защита 1-1,6A /Ex9CS 1-1,6 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070007 101365 Ex9R12 Термична защита 1,6-2,5A /Ex9CS 1,6-2,5 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070008 101366 Ex9R12 Термична защита 2,5-4A /Ex9CS 2,5-4 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070009 101367 Ex9R12 Термична защита 4-6A /Ex9CS 4-6 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070010 101368 Ex9R12 Термична защита 5,5-8A /Ex9CS 5,5-8 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070011 101369 Ex9R12 Термична защита 7-10A /Ex9CS 7-10 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070012 101370 Ex9R12 Термична защита 9-12A /Ex9CS 9-12 Ex9CS бр. 18.970 Запитай
401015070013 101371 Ex9R38 Термична защита 2,5-4A /Ex9C9-Ex9C38 2,5-4 Ex9C9-Ex9C38 бр. 27.050 Запитай

1 «« 2   Next