• Апартаментни табла PNS и PNF Пластмасови апартаментни табла серии PNS за открит монтаж и PNF за скрит монтаж, със степен на защита IP40, подходящи за жилищни и общи приложения. PNS серията е налична във версии от 1 до 4 реда, за 8 до 48 модула. PNF серията се предлага за 8 до 36 модула, разпределени в 1 до 3 реда. Двете серии се предлагат с бели и прозрачни врати, комплектовани са с DIN-шини, капачки за свободни модули и N/PE клемореди. Всички табла са предназначени за приложения с номинален ток до 63А и напрежение до 400V AC. Покрити са изискванията на стандарта IEC/EN 60670-1.

  • Апартаментни табла PHS, IP65 Таблата PHS са предназначени за приложения с повишени изисквания и индустриални приложения. Те осигуряват степен на защита IP65. Предлагат се във варианти от 1 до 3 реда, за 4 до 36 модула. Конструкцията е предназначена за открит монтаж. Доставят се с прозрачна врата, комплектовани са с DIN-шини, капачки за свободни модули и N/PE клемореди. Предназначени са за приложения с номинален ток до 63А и напрежение до 400V AC. Покриват изискванията на стандарта IEC/EN 60670-1.

  • Гребени и аксесоари Гребените осигуряват надеждно свързване на входните клеми на модулните прекъсвачи. Предлагат се в 1P и 3P варианти, 10 и 16mm2. За апартаментните табла се предлагат резервни врати, ключалки, клемореди и капачки за свободни модули.