PDB клемен блок

  • Клеморедите (Power Distribution Blocks ) се използват за спестяване на пространство и време за окабеляване . Те се използват главно в табла за ниско напрежение, когато е необходимо да се разпредели електричеството от един входен проводник към повече изходни кабели. Клеморедите се предлагат във варианти за номинален ток от 80 до 400A. Блоковете PDB са напълно изолирани и капсуловани (със степен на защита IP20). Техният компактен модулен дизайн позволява да се направят много комбинации от избрани видове само чрез свързване на еднополюсни версии с шина. Възможно е да бъдат монтирани на 35 мм DIN шина или върху монтажна плоча с винтове и те ще предлагат различни комбинации от входове и изходи.

 

Наш No. Каталожен No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
400505030401 103778 PDB клемен блок 1P CU 80A 1x 2,5-16мм2 / 4x 2,5-6мм2 + 2x 2,5-16мм2 бр. 15.490 Запитай
400505030402 103779 PDB клемен блок 1P CU/AL 80/63A 1x2,5-16мм2 / 4x2,5-6мм2 + 2x2,5-16мм2 бр. 20.150 Запитай
400505030403 103780 PDB клемен блок 1P CU 125A 1x 10-35мм2 + 1x 2,5-16mm2 / 6x 2,5-16мм2 бр. 29.790 Запитай
400505030404 103781 PDB клемен блок 1P CU/AL 125/100A 1x10-35мм2+1x2,5-16mm2 / 6x2,5-16мм2 бр. 34.870 Запитай
400505030405 103782 PDB клемен блок 1P CU 160A 1x 10-70мм2 / 6x 2,5-16мм2 бр. 54.020 Запитай
400505030406 103783 PDB клемен блок 1P CU/AL 160/125A 1x 10-70мм2 / 6x 2,5-16мм2 бр. 61.710 Запитай
400505030407 103784 PDB клемен блок 1P CU 250A 1x 35-120мм2 / 2x35мм2 + 5x16мм2 + 4x10мм2 бр. 76.770 Запитай
400505030408 103785 PDB клемен блок 1P CU/AL 250/200A 1x 35-120мм2 / 2x35 + 5x16 + 4x10мм2 бр. 63.170 Запитай
400505030409 103786 PDB клемен блок 1P CU 400A 1x 95-185мм2 / 2x35мм2 + 5x16мм2 + 4x10мм2 бр. 79.500 Запитай
400505030410 103787 PDB клемен блок 1P CU/AL 400/300A 1x 95-185мм2 / 2x35 + 5x16 + 4x10мм2 бр. 68.850 Запитай
400505030411 103788 PDB клемен блок 3P CU 175A 3x(1x 16-70мм2) / 3x(6x 2,5-16мм2) бр. 73.010 Запитай
400505030412 103789 PDB клемен блок 3P CU/AL 175/125A 3x(1x 16-70мм2) / 3x(6x 2,5-16мм2) бр. 108.180 Запитай
400505030413 105509 PDB клемен блок 1P CU 400A 1x 95-240мм2 / 6x 10-50мм2 бр. 77.940 Запитай
400505030414 105510 PDB клемен блок 1P CU 400A 1x 95-240мм2 / 2x 50-120мм2 бр. 61.730 Запитай
400505030415 103795 PDB клемен блок 1P CU/AL 400/350A 1x 95-240мм2 / 6x 10-50мм2 бр. 79.950 Запитай
400505030416 103796 PDB клемен блок 1P CU/AL 400/350A 1x 95-240мм2 / 2x 50-120мм2 бр. 62.550 Запитай