Миниатюрни автоматични прекъсвачи Ex9B

  • Миниатюрни автоматични прекъсвачи от сериите Ex9BH и Ex9BN – универсални устройства за всички видове приложения, съответстващи на високите изисквания на стандартите за автоматични прекъсвачи, предназначени за бита, в съответствие със стандарт EN 60898, с номинален ток от 1 до 63 A. Изключвателната способност при късо съединение Icn е равна на 10 кА за серия Ex9BH и 6 кА за серия Ex9BN. Предлагат се в 1, 1+N, 2, 3, 3+N и 4-полюсни варианти с ширина на полюс, съответстваща на един модул (18 мм) и с характеристики на изключване B, C и D. Серия Ex9BH 10 kA е с оцветени управляващи лостове, съоветстващи на номиналния ток на прекъсвача. От гледна точка на механичните характеристики двете серии са напълно съвместими.


Наш No. Каталожен No. Описание Брой полюси Номинален ток, А Крива на изключване Изключвателна способност Мярка Базова цена
лв. без ДДС
400515110001 100000 Ex9BN 1P B1 Автоматичен прекъсвач 1P 1A крива B 6kA 1P 1 B 6kA бр. 4.400 Запитай
400515110002 100001 Ex9BN 1P B2 Автоматичен прекъсвач 1P 2A крива B 6kA 1P 2 B 6kA бр. 4.400 Запитай
400515110003 100002 Ex9BN 1P 3A3 Автоматичен прекъсвач 1P 3A крива 3A 6kA 1P 3 B 6kA бр. 4.400 Запитай
400515110004 100003 Ex9BN 1P B4 Автоматичен прекъсвач 1P 4A крива B 6kA 1P 4 B 6kA бр. 4.400 Запитай
400515110005 100004 Ex9BN 1P B6 Автоматичен прекъсвач 1P 6A крива B 6kA 1P 6 B 6kA бр. 4.240 Запитай
400515110006 100005 Ex9BN 1P B8 Автоматичен прекъсвач 1P 8A крива B 6kA 1P 8 B 6kA бр. 4.240 Запитай
400515110007 100006 Ex9BN 1P B10 Автоматичен прекъсвач 1P 10A крива B 6kA 1P 10 B 6kA бр. 4.240 Запитай
400515110008 100007 Ex9BN 1P 3A13 Автоматичен прекъсвач 1P 13A крива 3A 6kA 1P 13 B 6kA бр. 4.240 Запитай
400515110009 100008 Ex9BN 1P B16 Автоматичен прекъсвач 1P 16A крива B 6kA 1P 16 B 6kA бр. 4.240 Запитай
400515110010 100009 Ex9BN 1P B20 Автоматичен прекъсвач 1P 20A крива B 6kA 1P 20 B 6kA бр. 4.240 Запитай
400515110011 100010 Ex9BN 1P B25 Автоматичен прекъсвач 1P 25A крива B 6kA 1P 25 B 6kA бр. 4.240 Запитай
400515110012 100011 Ex9BN 1P B32 Автоматичен прекъсвач 1P 32A крива B 6kA 1P 32 B 6kA бр. 5.140 Запитай
400515110013 100012 Ex9BN 1P B40 Автоматичен прекъсвач 1P 40A крива B 6kA 1P 40 B 6kA бр. 5.140 Запитай
400515110014 100013 Ex9BN 1P B50 Автоматичен прекъсвач 1P 50A крива B 6kA 1P 50 B 6kA бр. 8.250 Запитай
400515110015 100014 Ex9BN 1P 3A63 Автоматичен прекъсвач 1P 63A крива 3A 6kA 1P 63 B 6kA бр. 8.250 Запитай
400515110016 100015 Ex9BN 1PN B1 Автоматичен прекъсвач 1P+N 1A крива B 6kA 1P+N 1 B 6kA бр. 8.250 Запитай
400515110017 100016 Ex9BN 1PN B2 Автоматичен прекъсвач 1P+N 2A крива B 6kA 1P+N 2 B 6kA бр. 8.250 Запитай
400515110018 100017 Ex9BN 1PN 3A3 Автоматичен прекъсвач 1P+N 3A крива 3A 6kA 1P+N 3 B 6kA бр. 8.250 Запитай
400515110019 100018 Ex9BN 1PN B4 Автоматичен прекъсвач 1P+N 4A крива B 6kA 1P+N 4 B 6kA бр. 8.250 Запитай
400515110020 100019 Ex9BN 1PN B6 Автоматичен прекъсвач 1P+N 6A крива B 6kA 1P+N 6 B 6kA бр. 8.250 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4 «« 5 «« 6 «« 7 «« 8 «« 9 «« 10 «« 11 «« 12 «« 13 «« 14 «« 15 «« 16 «« 17 «« 18 «« 19 «« 20 «« 21 «« 22 «« 23 «« 24 «« 25 «« 26 «« 27   Next