CAN-Bus

Подробна информация

pdf Catalog EN

  • Systeme Helmholz GmbH е първия производител предлага CAN комукационни модули , които позволяват директно да бъдат монтирани директно във вашите Siemens S7-300 системи, както и в Siemens S7-400

 

Наш No. Каталожен No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
402510070217 700-600-CAN12 700-600-CAN12 CAN 300 PRO (incl. USB programming cable) бр. Обади се Запитай
402510070218 900-600-CAN12 900-600-CAN12 Manual CAN 300 PRO, German/English бр. Обади се Запитай
402510070219 700-600-CAN81 700-600-CAN81 CAN 300 DNV бр. Обади се Запитай
402510070220 700-610-0VK11 700-610-0VK11 RS232 Param. cable, serial, PC to CAN 300 бр. Обади се Запитай
402510070221 900-600-CAN01 900-600-CAN01 Manual CAN 300 DNV, German/English бр. Обади се Запитай
402510070222 700-640-CAN11 700-640-CAN11 CAN 400-1, 1 CAN interface бр. Обади се Запитай
402510070223 700-640-CAN21 700-640-CAN21 CAN 400-2, 2 CAN interface бр. Обади се Запитай
402510070224 900-640-CAN21 900-640-CAN21 Manual CAN 400, German/English бр. Обади се Запитай
402510070225 700-650-CAN01 700-650-CAN01 DP/CAN coupler CANopen® (incl. CD) бр. Обади се Запитай
402510070226 700-651-CAN01 700-651-CAN01 DP/CAN coupler Layer 2 (incl. CD) бр. Обади се Запитай
402510070227 800-600-1AA11 800-600-1AA11 Handling blocks for CAN, CD „CANParam“, бр. Обади се Запитай
402510070230 700-690-1BA12 700-690-1BA12 CAN bus connector 90°, бр. Обади се Запитай
402510070231 700-690-1BB12 700-690-1BB12 CAN bus connector 90°, + бр. Обади се Запитай
402510070232 700-690-0CA12 700-690-0CA12 CAN bus connector axial бр. Обади се Запитай
402510070233 700-660-2AA01 700-660-2AA01 CAN Bridge, 2 x CAN bus interfaces бр. Обади се Запитай