• NETLink® Ethernet NetLink Pro Compact, NetLink Pro Ethernet Gateway и NetLink Switch – устройства за връзка с S7-200, S7-300 и S7-400 контролери. Предназначени за програмиране и визуализация през Ethernet.

  • NETLink® WLAN Wireless достъп до S7 за програмиране, конфигуриране, извличане на данни и т.н.. NetLink WLAN е Ethernet wireless LAN gateway със 1.2m MPI/Profibus свързващ кабел. Работи в 'ad hock' или 'infrastructure' режим. Свободно конфигурационен инструмент за HTML достъп до S7 през 'web services' интерфейс. Антената се поръчва отделно.

  • NETLink® USB NETLink® USB Compact , NETLink® USB и NETLink® SLOT USB – устройства за връзка с S7-200, S7-300 и S7-400 контролери. Предназначени за програмиране и визуализация през USB интерфейс.

  • OPC-Server Бърз достъп до S7- и S5 данни S7/S5 OPC server осигурява лесен достъп до процесните данни в WinAC, S7-200, S7-300, S7-400, C7- и S5 контролери. Адресирането на променливите се извършва напълно от STEP7 и ако се наложи могат да бъдат импортирани директно от Excel файл или проект в STEP7. С всяко OPC-съвместимо приложение, вие можете да четете/редактирате входно/изходни данни, блокове с данни, флагове, таймери и броячи в S7-/S5контролери. Има възможност за достъп до 256 контролера едновременно. Не е необходима специална адаптация на програмата за комуникация с S7/S5 OPC server. Нови функции и разширения За S7-300 и S7-400, DATE_AND_TIME и ASCII стрингове се поддържат допълнителни формати. OPC Client Controls са вградени в S7/S5 OPC server като ActiveX компоненти. The S5 syntax for creating items can now be used. Access to array elements has been improved. Интегриран Web server S7/S5 OPC server притежава интегриран Web server. Използва се за диагностика на OPC server и за поддръжка на собствени Web страници за работа и мониторинг през стандартен браузер. Архитектурата и възможностите са за поддръжка на малки системи за визуализация. Гъвкаво свързване Съществуват много начини за свързване на контролери към S7/S5 OPC server като TCP/IP, PROFIBUS, MPI, PPI или AS511. За комуникация, Systeme Helmholz GmbH предлага следните устройства: - SSW7, SSW7-TS, SSW7-USB за MPI - NETLink® PRO, NETLink® USB, NETLink® lite за MPI и PROFIBUS - SSW3 и SSW4 за AS511 CP243, CP343, и CP443 от Siemens се поддържат.