TO-PASS® Модули за телеконтрол

Подробна информация

pdf Catalogue TO-PASS EN

  • По всяко време, от почти навсякъде в света, TO-PASS® позволява самостоятелен мониторинг на отдалечени обекти - дори и при сурови външни условия. GSM мрежата позволява на TO-PASS® модулите да комуникират безжично, независимо от други радио връзки. ИНформацията може да бъде изпращана до избран адрес (напр. WAGO Web portal) и лесно да бъде достъпена през който и да е браузър.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС