• Продукти за автоматизация WAGO-I/O-SYSTEM е гъвкаво решение за децентрализирани автоматизационни задачи. С релейни, функционални и интерфейсни модули, както и със защити от пренапрежение, Wago осигурява подходящ интерфейс за всяко приложение.