Електроизолационна лента - текстилен изолирбанд

  • Електроизолационна лента - текстилен изолирбанд - предлагана дължина на лентата 8м

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
208030019080 Изолирбанд 8 m./ 100бр./ бр 1.200 Запитай