• Aвтоматични прекъсвачи Защитават от претоварване и къси съединения. Намират широко приложение в жилищните и обществени сгради, и в промишлеността

  • Дефектнотокови защити Осигуряват защита на хора от токов удар, в следствие на допир до тоководещи части под напрежение и защита на инсталации срещу риск от пожар.

  • Товарови прекъсвачи Използват се за ръчно включване и изключване на вериги и товари.

  • Катодни отводители Ex9UE Катодните отводители Ex9UE са проектирани да осигуряват защита срещу преходни пренапрежения, причинени от бързи превключвания и непреки удари на мълнии (остатъчни ефекти).

  • Модулни контактори Ex9CH Модулните контактори от серията Ex9CH са универсални устройства, предназначени за използване в сградни инсталации и системи. Позволяват изпълнението на контролни функции като превключване на осветителни, вентилационни, отоплителни системи и т.н. Предлагат се с номинални токове 20, 25, 40 и 63А. Оперативното напрежение може да бъде 24V, 230V или 240V 50/60Hz, а броят на полюсите им – 2 или 4, в различни конфигурации на контактите – 2NO, 2NC, 4NO, 1NO+1NC, 2NO+2NC.

  • Енергийните измервателни уреди Ex9EM Енергийните измервателни уреди Ex9EM са основни електромери. Предлагат се 6 вида с различни параметри. Номиналният ток може да бъде фиксиран или регулируем от токов трансформатор. Има версия с LCD дисплей или с механичен регистър. Електрмерите Ex9EM за DIN шина са подходящи за сградни и промишлени приложения. Най-големото преимущество е, че могат да бъдат монтирани на DIN шини вътре в разпределителните табла. Намират своето приложение навсякъде, където е необходимо да се отчита консумираната енергия. Елекртомерът Ex9EM 1P 1M 80A MO MT има мултитарифен режим и RS485-Modbus комуникационен модул, който може да прочете и покаже следните променливи: kWh, активна енергия, реактивна енергия и активна мощност

  • СМАРТ електромери Ex9EMS Енергийните измервателни уреди Ex9EMS са интелигентни електромери. Предлагаме широка гама електромери с различни параметри. Номиналният ток може да бъде фиксиран или регулируем от токов трансформатор. Предлагат се с LCD дисплей и инфрачервено око за лесно отчитане. Възможност за M-Bus или Modbus комуникация осъществявана от подходящ модул за измерване на енергията. СМАРТ електромерите Ex9EMS са подходящи за жилищни и промишлени приложения. Най-голчмото предимстшо е, че могат да бъдат монтирани на DIN шини вътре в разпределителните табла. Те могат да се използват навсякъде, където е необходимо да се отчита консумираната енергия. Електромерите се предлагат във варианти с 1, 2 или 4 модула.

  • Токови трансформатори с фиксиран отвор CT Предлагаме широка гама от токови трансформатори с фиксиран отвор. Целта им е да измерват първичните токове и да произвеждат пропорционален вторичен токов сигнал. Те са много подходящи за монтаж в комбинация с електромери Ex9EMS 3P 4M CT и електромер Ex9EM 3P 4M CT 1T.

  • Токови трансформатори с отваряем магнитопровод CT Трансформатори с отваряем магнитопровод са предназначени за монтаж в съществуващи инсталации, където отстраняването на шини/кабелни обувки предотвратява инсталирането на стандартни токови трансформатори. Те са подходящи за монтаж в комбинация с електромери Ex9EMS 3P 4M CT и електромер Ex9EM 3P 4M CT 1T