Електромери

  • Електромери - разнообразие по ток, брой тарифи и начин на измерване.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
301601012060 Електромер Actaris ACE2000 1P 2t 5-60A/220V, с часовник бр. 60.900 Запитай
301601032060 Електромер Iskra ME162 1Р 2t, статичен, директен бр. 60.730 Запитай
301601032260 Електромер WS0021, 230V 1Р, клас 1, м-ж на DIN шина, с часовник бр. 60.000 Запитай
301603011100 Електромер Actaris ACE3000 3P 1t 3Х5-100A/400V, с часовник бр. 158.200 Запитай
301603012100 Електромер Actaris ACE3000 3P 2t 3Х5-100A/400V, с часовник бр. 175.000 Запитай
301603013100 Електромер Actaris ACE3000 3P 3t 3Х5-100A/400V, с часовник бр. 193.200 Запитай
301603015000 Електромер Actaris T2C114W-1/6RID 3X5A 220/380V бр. 203.000 Запитай
301603015005 Електромер Actaris SL761B071 3P, клас 0.5, индиректен, с часовник бр. 574.000 Запитай
301603015010 Електромер Actaris SL761C071 3P, клас 1, индиректен, с часовник бр. 588.000 Запитай
301603016100 Електромер Actaris ACE6000, клас 0,5 бр. 620.000 Запитай