• Съединители и щепсели Подвижни уреди за свързване и комутиране на консуматори,посредством щепселно присъединяване.

  • Бойлерни табла и регулатори Серия ключове и табла за управление на бойлери.

  • Фасунги Фасунги за механическо закрепване и електрическо присъединяване на лампи. Варианти по размер и материал.

  • Вентилатори Вентилатори за вграждане в строителни конструкции. Варианти по размер и въздушен поток.

  • Електромери и часовници Електромери и часовници за вграждане в електрически табла и устройства. Използват се за измерване на консумирана енергия и за управление по време, ток, или друг параметър.

  • Усилени контакти и щепсели Контакти и щепсели за вграждане в уреди и табла за повишен товар.

  • Предпазители и основи Елементи за предпазване от претоварване и късо съединение. Варианти по ток, мощност, защитни характеристики, размер и материал. Основи за закрепване на предпазители с едисoнова резба, капачки за закрепване на патрони към основи с едисoнова резба и бушони - активни елементи за защита на електрическата верига.

  • Сигнални уредби Елементи за изграждане на сигнални уредби.